Prêt-à-Loger

In een stedelijke omgeving staat een levende en duurzame buitenruimte in nauwe verbinding met een duurzaam ontworpen bebouwing. NL Greenlabel is nauw betrokken bij het initiatief van een groep studenten van de TU Delft om een innovatief renovatieplan voor een Hollands rijtjeshuis te ontwikkelen voor de internationale duurzaamheidscompetitie Solar Decathlon 2014 in Versailles. Het Prêt-à-Loger team nam een typisch Nederlands woningbouwtype, door ‘doorzonwoning’, als uitgangspunt voor hun ontwerp.

Prêt-à-Loger (klaar om te wonen) behoudt de kwaliteit van een warm thuis, waar mensen aan gehecht zijn, en verbetert tegelijkertijd het algehele wooncomfort. Dit wordt bereikt door een tweede huid, Home with a Skin, over de bestaande woning te plaatsen. Deze creëert meer ruimte, maakt de woning tegelijkertijd energieneutraal en de mensen kunnen er gewoon in blijven wonnen tijdens de renovatie. De glazen overkapping voorziet de woning van een klimatologische bufferzone, genereert zijn eigen energie en herstelt de verbinding van de woning met de openbare ruimte. Zo komen ecologische en sociale duurzaamheidsaspecten samen.